Bezpieczne wakacje

 BEZPIECZNE WAKACJE

Aktualne wytyczne, obostrzenia oraz wymagane dokumenty przed wylotem

 

 Kwarantanna po powrocie do Polski - AKTUALIZACJA:

 

Z dniem dzisiejszym, tj. 30.03  weszły w życie nowe przepisy, odnośnie odbywania KWARANTANNY po przylocie.

Zwolnienie z kwarantanny bez względu na kraj, z którego Klienci wracają z podróży (strefa Schengen oraz kraje poza obszarem Schengen), po wykonaniu testu na obecność Covid-19 do 48 godzin po przekroczeniu granicy. Czas ten obejmuje wykonanie testu oraz automatyczną rejestrację wyniku w systemie informatycznym Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

 

Automatyczna rejestracja odbywa się bez udziału Klienta, gdyż każdy punkt diagnostyczny ma obowiązek rejestracji wyniku w centralnym systemie. Wyniki są również widoczne dla pacjenta (np. na Internetowym Koncie Pacjenta). Niezależnie od tego laboratorium wydaje również Klientowi potwierdzenie z wynikiem testu.

RODZAJ TESTU

 Zgodnie z opublikowaną informacją z kwarantanny zwalnia zarówno test PCR, jak i dużo tańszy test antygenowy! Niejednokrotnie wiąże się to z bardzo dużą oszczędnością oraz większym wyborem punktów diagnostycznych.

TESTY MOŻNA WYKONAĆ NA LOTNISKACH PO PRZYLOCIE ALE TEŻ W DOWOLNYM PUNKCIE DIAGNOSTYCZNYM!

Oprócz Katowic i Wrocławia, również lotnisko Chopina w Warszawie zapewnia możliwość wykonania testu (antygenowego) w aż 2 punktach pobrań w cenie 200 zł/os. Klient ma zawsze wybór, czy chce wykonać test na lotnisku, czy w dowolnym punkcie diagnostycznym, w cenie niejednokrotnie niższej niż oferowana na lotnisku.

 

 Informacje dla powracających na lotnisko Chopina:

https://www.lotnisko-chopina.pl/pl/aktualnosci-i-wydarzenia/0/1033/szczegoly.html

 

W przypadku krajów z obszaru Schengen zostaje utrzymana możliwość wykonania testu zwalniającego z kwarantanny po przedstawieniu negatywnego wyniku testu, ale dowolnego typu (PCR/antygenowy) wykonanego max. 48 godzin przed momentem przekroczenia granicy Polski przy powrocie. Zaświadczenie zawierające wynik testu musi być wystawione bezwzględnie w języku polskim lub angielskim.

 

Z kwarantanny, po przekroczeniu polskiej granicy zwolnieni są m.in.:

-osoby zaszczepione przeciwko COVID-19, którym wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej,

-osoby, które zakończyły izolację w warunkach domowych, izolację albo hospitalizację z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2, nie później niż 6 miesięcy przed dniem przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej.

 


 

BADANIA W POLSKICH PORTACH LOTNICZYCH – LOTY POWROTNE

 

WARSZAWA

Osoby przylatujące z krajów Schengen i Non Schengen mogą wykonać testy w kierunku COVID-19 w dwóch nowych punktach pobrań. Do dyspozycji pasażerów Schengen dostępne są oba punkty. Dla pasażerów Non Schengen, tylko jeden.

Pierwszy z punktów pobrań, zlokalizowany jest w terminalu przy gate 34-36 (przed kontrolą Straży Granicznej). Przeznaczenie: pasażerowie Schengen.

Drugi z punktów pobrań, znajduje się w hali odbioru bagażu, przy taśmie nr 7. Przeznaczenie: pasażerowie Schengen i Non Schengen

 

KATOWICE

 

Punkt testowy w kierunku Covid-19 dla pasażerów przylatujących zarówno z krajów SCHENGEN, jak i NON-SCHENGEN  zlokalizowany jest na parkingu przed terminalem pasażerskim C (na prawo od wyjścia z budynku). Zaplanowano 6 stanowisk kontenerowych - w tym jedno tylko dla rodzin z dziećmi i dla osób wylatujących z Pyrzowic. Koszt testu to 160 zł (preferowana jest płatność kartą). W tej kwocie pasażer otrzymuje wynik w języku polskim lub angielskim. Badania wykonuje Laboratorium Lab-Med które wykorzystuje certyfikowane testy antygenowe Panbio firmy Abbott.

 

 

WROCŁAW

Od 30 marca 2021 pasażerowie przylatujący ze strefy Schengen mogą wykonać na wrocławskim lotnisku tuż po przylocie szybki test antygenowy.

Punkt diagnostyczny badań na obecność COVID-19 znajduje się przed stanowiskami kontroli granicznej. Podróżni powracający do Wrocławia z krajów NON-SCHENGEN mogą wykonać test w miejscu zamieszkania, np. w jednym z laboratoriów DIAGNOSTYKI. 

 

 

 

NA LOTNISKU:

-wstęp do terminala mają tylko osoby podróżujące oraz pracownicy lotniska (osoby towarzyszące muszą pozostać na zewnątrz)

-osoby wykazujące symptomy choroby COVID-19 nie powinny w ogóle przybywać na lotnisku. Jeśli służby lotniskowe będą miały uzasadnione podejrzenia co do stanu zdrowia pasażera, będą mogły go skierować na dodatkową kontrolę lekarską, w specjalnie przeznaczonych do tego pomieszczeniach

-zalecenie przestrzegania podstawowych form zachowania higieny takich jak:

  -częste mycie rąk

  -noszenie maseczek ochronnych przez cały czas pobytu w terminalu lotniska (z wyjątkiem kontroli bezpieczeństwa), jak również na pokładzie samolotu

  -zachowanie dystansu 1,5m między osobami, tam gdzie będzie to możliwe

-stosowanie skanerów termalnych aby wykryć potencjalnie chore osoby, które mogą być nosicielami koronawirusa, jeszcze przed wpuszczeniem ich na pokład samolotu

 

 

 

 

 

 

WYSPY KANARYJSKIE

Wszyscy podróżni przed wjazdem do Hiszpanii są zobowiązani do wypełnienia formularza FCS, który dostępny jest na stronie: www.spth.gob.es lub za pośrednictwem aplikacji mobilnej SPAIN TRAVEL HEALTH-SPTH. Formularz należy wypełnić bezpośrednio przed podróżą (na 48h przed wjazdem do Hiszpanii) aby każdy podróżny otrzymał osobny kod QR. Kod QR – wydrukowany lub na ekranie urządzenia mobilnego – należy okazać podczas odprawy check-in oraz po wylądowaniu na lotnisku docelowym.

Osoby podróżujące na Wyspy Kanaryjskie z krajów wysokiego ryzyka, w z tym z Polski, zobowiązane są do posiadania negatywnego wyniku testu RT-PCR na obecność Covid-19.

-Test musi być wykonany nie wcześniej niż 72 godziny przed przylotem do Hiszpanii.

-dzieci, które nie ukończyły 6 lat są zwolnione z obowiązku okazania negatywnego wyniku testu w kierunku COVID-19

-Zaświadczenie o negatywnym wyniku testu musi być sporządzone w języku angielskim lub hiszpańskim.

-Obowiązek sprawdzenia wyniku testu spoczywa na miejscach zakwaterowania tj. sprawdzane będą przez pracowników hoteli, apartamentów itd. lub mogą być sprawdzane w Polsce przed wylotem.

-Wynik testu powinien zawierać: datę i czas wykonania testu, dane osoby testowanej, dane jednostki wykonującej badanie i oczywiście informację o negatywnym wyniku test.

 

 

 

MADERA I PORTO SANTO

Wszyscy podróżni są zobowiązani na 24-48 h przed przybyciem na Maderę  oraz Porto Santo do wypełnienia formularza dostępnego na stronie https://madeirasafe.com/#/login 

Rząd Madery wprowadził wymóg testów na COVID-19. Obowiązek ten można spełnić na 2 sposoby:

1) okazać służbom lotniskowym na Maderze negatywny wynik testu RT-PCR na COVID-19 wykonanego na własny koszt nie wcześniej niż 72 godz. przed wylotem ze swojego miejsca zamieszkania i podpisać specjalną deklarację. Dokument potwierdzający negatywny wynik testu musi być w języku angielskim lub portugalskim.

2) Poddać się testowi na COVID-19 na lotnisku po przylocie. Test jest wykonany na koszt Rządu Madery, a cała procedura wykonania testu nie powinna trwać dłużej niż 1h. Na wynik podróżny oczekuje w zarezerwowanym hotelu w czasie nie dłuższym niż 12 godzin.

Podróżni udający się na Maderę, którzy w przeciągu ostatnich 90 dni przeszli COVID-19 (ozdrowieńcy) oraz ci, którzy przyjęli dwie dawki szczepionki i od drugiej dawki minęło co najmniej 7 dni, są zwolnieni z testów PCR po okazaniu dokumentu (w j. angielskim lub j. portugalskim) potwierdzającego przyjęcie szczepionek lub przebycie choroby.
 

 

 

 

MALTA

Wszyscy podróżni udający się na Maltę mają obowiązek posiadania negatywnego wyniku testu RT-PCR na COVID-19 (test RT PCR) z wynikiem na 72 godz. przed wylotem lub poddanie się testowi na lotnisku po przylocie na Maltę (testy są bezpłatne). Pasażerowie, którzy wykonają test na lotnisku na Malcie będą oczekiwać na wynik ok. 10 min - wprowadzenie szybszych testów). W przypadku pozytywnego wyniku testu kwarantanna na koszt rządu maltańskiego.

Po przyjeździe na Maltę wszyscy podróżni są proszeni o wypełnienie deklaracji o miejscu pobytu przez ostatnie 14 dni (kraj) i deklaracji z adresem, pod jakim będą przebywać na Malcie, w celu ułatwienia kontaktu w przypadku ew. wykrycia zakażenia COVID-19 wśród pasażerów samolotu lub statku, którym przybyli na Maltę.

 

 

 

EGIPT

Przed przylotem do Egiptu obowiązkiem każdego podróżnego jest uzupełnienie formularza lokalizacyjnego (forma papierowa).

Wszyscy podróżujący do Egiptu zobligowani są do okazania negatywnych wyników testów PCR na COVID-19. Badanie powinno być przeprowadzone w okresie 72 godzin przed planowanym wjazdem do Egiptu. Regulacje te nie obejmują dzieci w wieku do 6 lat. Turyści, których portem docelowym jest Hurghada, Marsa Alam, Szarm El-Szejk lub Taba, nie posiadający odpowiedniego certyfikatu potwierdzającego negatywny wynik testu na koronawirusa, mogą odpłatnie (30 USD za osobę) wykonać test PCR na egipskim lotnisku (część biur podróży pokrywa ten koszt).

 

 
 

TURCJA

Wszyscy Podróżni niezależnie od narodowości, udający się do Turcji, zobowiązani są wypełnić, na 72 h przed wylotem, elektroniczny formularz zgłoszenia Podróżnego - Traveler Entry Form. Formularz dostępny jest na stronie https://register.health.gov.tr/ . Po wypełnieniu formularza klient otrzyma dokument potwierdzający rejestrację wraz z unikatowym kodem HES. Dokument należy wydrukować lub zachować na urządzeniu mobilnym, w celu okazania go obsłudze linii lotniczej przed wylotem.

Wszyscy Podróżni w wieku 6 lat i starsi przybywający do Turcji są zobowiązani do przedstawienia negatywnego wyniku testu RT-PCR (przetłumaczonego na język angielski lub język turecki) wykonanego w ciągu ostatnich 72 godzin przed przybyciem do Republiki Turcji. Osoby, które nie przedstawią negatywnego wyniku testu RT-PCR, nie zostaną wpuszczone na pokład samolotu.

Powyższa regulacja obowiązuje do 31 maja 2021 r.

Osoby zaszczepione nie są zwolnione z obowiązku przedstawienia negatywnego wyniku testu RT-PCR.

 

 

 

WYSPY ZIELONEGO PRZYLĄDKA

Podróżni przybywający na Wyspy Zielonego Przylądka zobowiązani są posiadać zaświadczenie (koniecznie w języku angielskim lub portugalskim) o negatywnym wyniku testu na COVID-19. Maksymalnie 72 godz. przed wylotem należy wykonać test RT-PCR lub antygenowy (obowiązek dotyczy wszystkich podróżnych, którzy ukończyli 7. rok życia).  Przyjęcie szczepionki nie zwalnia z posiadania negatywnego wyniku testu na COVID-19. Osoby, które przeszły COVID-19 (ozdrowieńcy) również mają obowiązek wykonania testu przed wylotem.

Przed rozpoczęciem podróży należy również wypełnić i wydrukować formularz zdrowia.

Do odprawy i wejścia na pokład samolotu, poza ważnym paszportem, należy posiadać:

-zaświadczenie o negatywnym wyniku testu na COVID-19 (RT-PCR lub antygenowy)

-dokument podróży lub nazwę hotelu w czasie pobytu

 

 

 

ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE

Wszystkie osoby podróżujące z Polski do Zjednoczonych Emiratów Arabskich (z wyjątkiem dzieci do 2 roku życia), muszą posiadać zaświadczenie potwierdzające ujemny wynik testu PCR w kierunku COVID-19, aby wejść na pokład samolotu. Wynik testu musi być wystawiony w języku angielskim. Test RT-PCR należy wykonać w Polsce maksymalnie na 72 godziny przed wylotem do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Test musi być wykonany przez laboratorium oficjalnie uznawane przez Ministerstwo Zdrowia.

 

Od dnia 03.04.2021 r. na lotnisku w Dubaju obowiązuje czasowy wymóg wykonania dodatkowego testu PCR na obecność wirusa Covid 19. Test jest obowiązkowy i bezpłatny dla wszystkich osób przylatujących z listy krajów podwyższonego ryzyka epidemiologicznego na jakiej znalazła się obecnie Polska. Jego wykonanie odbywa się na koszt rządu Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Dodatkowo klienci są proszeni o podanie numeru telefonu, na który zostanie wysłany wynik testu drogą elektroniczną (SMS) w ciągu 24 h od momentu jego wykonania.Do czasu otrzymania wyniku testu, zaleca się przebywanie na terenie hotelu.

 

Dodatkowo wszyscy podróżni udający się do Zjednoczonych Emiratów Arabskich (Dubaj) są zobowiązani do pobrania aplikacji COVID-19 DXB.

 

 

 

DOMINIKANA

Dla podróżnych udających się do Republiki Dominikany został zniesiony obowiązek okazywania negatywnego wyniku testu w kierunku COVID-19. Zamiast tego, na lotnisku 3-10% losowo wybranych podróżnych oraz wszyscy podróżni z objawami zostają poddani szybkiemu testowi w kierunku COVID-19.

Ponadto każdy podróżny ma obowiązek wypełnić Oświadczenie podróżnego o stanie zdrowia – podróżni są zobowiązani do wypełnienia formularza wyłącznie w formie elektronicznej. Formularz jest dostępny pod linkiem: https://eticket.migracion.gob.do . Formularz należy wypełnić przy wjeździe oraz przy wyjeździe, system wygeneruje dwa kody QR, które zostaną zeskanowane przez władze w punkcie wjazdu i wyjazdu. Na lotniskach na Dominikanie dostępny jest bezpłatny internet – pasażerowie, którzy nie wypełnią formularza przed wylotem będą mogli zrobić to po przylocie. Aby skrócić czas procedury przylotu, zalecamy wypełnienie formularza 72 godziny przed podróżą, wydrukowanie lub zrobienie zrzutu ekranu z kodem QR, który należy mieć przy sobie przed wylotem.

 

  

 

MEKSYK

Przy wjeździe do Meksyku nie ma obowiązku okazania negatywnego wyniku testu na COVID-19.

Podróżni zobowiązani są do wypełnienia Deklaracji Zdrowia (CUESTIONARIO DE IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO EN VIAJEROS) w formie online pod linkiem: https://afac.hostingerapp.com/

Formularz należy wypełnić najwcześniej na 12 godzin przed planowanym wylotem. Po wypełnieniu formularza zostanie wygenerowany kod QR, który musi posiadać każdy uczestnik podróży.

 

 

 

 

MALEDIWY

Podróżni udający się na Malediwy, którzy ukończyli 1. rok życia mają obowiązek okazać negatywny wynik testu RT-PCR w kierunku COVID-19. Test RT-PCR należy wykonać maksymalnie na 96 godzin przed wylotem na Malediwy (czas liczony jest od momentu pobrania próbek do planowanej godziny startu samolotu). Okazanie negatywnego wyniku testu będzie warunkowało wejście na pokład samolotu. Zaświadczenie z wynikiem testu musi być wystawione w j. angielskim przez laboratorium oficjalnie uznawane przez Ministerstwo Zdrowia.

Dodatkowo, wymagane jest wypełnienie deklaracji zdrowia i uzyskanie kodu QR, który należy mieć przy sobie na lotnisku. Formularz jest dostępny na: https://imuga.immigration.gov.mv/, należy go wypełnić dwukrotnie – przed wylotem na Malediwy i przed lotem powrotnym do Polski. Kod QR jest ważny przez 24 godziny od wypełnienia formularza – deklarację należy wypełnić maksymalnie na 24 godziny przed lądowaniem samolotu.