Bezpieczne wakacje

 BEZPIECZNE WAKACJE
Aktualne wytyczne, obostrzenia oraz wymagane dokumenty przed wylotem

 

NA LOTNISKU:

-wstęp do terminala mają tylko osoby podróżujące oraz pracownicy lotniska (osoby towarzyszące muszą pozostać na zewnątrz)

 -osoby wykazujące symptomy choroby COVID-19 nie powinny w ogóle przybywać na lotnisku. Jeśli służby lotniskowe będą miały uzasadnione podejrzenia co do stanu zdrowia pasażera, będą mogły go skierować na dodatkową kontrolę lekarską, w specjalnie przeznaczonych do tego pomieszczeniach

-zalecenie przestrzegania podstawowych form zachowania higieny takich jak:

 - częste mycie rąk

 - noszenie maseczek ochronnych przez cały czas pobytu w terminalu lotniska (z wyjątkiem kontroli bezpieczeństwa), jak również na pokładzie samolotu

 - zachowanie dystansu 1,5m między osobami, tam gdzie będzie to możliwe

 -stosowanie skanerów termalnych aby wykryć potencjalnie chore osoby, które mogą być nosicielami koronawirusa, jeszcze przed wpuszczeniem ich na pokład samolotu

 

 

GRECJA      

Turyści przybywający do Grecji zobowiązani są do wypełnienia formularza Passenger Locator Form (PLF), który dostępny jest na stronie: https://travel.gov.gr/#/. Należy to zrobić najpóźniej na dzień przed wjazdem do Grecji. Po wypełnieniu formularza na podaną skrzynkę e-mailową zostanie wysłane potwierdzenie wypełnienia formularza, a po zweryfikowaniu danych – wypełniony formularz z unikalnym QR kodem, który obowiązkowo należy okazać na lotnisku docelowym w formie elektronicznej (w telefonie) lub wydrukowany. Jest to warunek konieczny, aby wejść na pokład samolotu.

Zaleca się, aby każdy członek rodziny miał swój własny QR kod.

W zależności jaką linią lotniczą będzie realizowany lot wymagana jest również odpowiednia deklaracja zdrowia (pisemna np. w liniach lotniczych Enter Air, Smartwings lub ustna w liniach lotniczych BUZZ/ex. Ryan Air Sun).

Po wylądowaniu w Grecji na lotnisku są wyrywkowo wykonywane testy na koronawirus na koszt Rządu Greckiego.

W przypadku podróży do Grecji drogą lądową (samochodem lub autokarem) wprowadzony został obowiązek przedstawienia negatywnego wyniku testu diagnostycznego na koronawirusa wykonanego metodą PCR poprzez pobranie wymazu z ust lub nosa. Test powinien zostać przeprowadzony w ciągu ostatnich 72 godzin przed wjazdem do Grecji. Zaświadczenie o negatywnym wyniku testu powinno zostać przygotowane w języku angielskim, zawierać imię i nazwisko oraz numer dokumentu tożsamości osoby podróżującej.

 

 

BUŁGARIA

Turyści wybierający się do Bułgarii zobowiązani są do wypełnienie deklaracji pobytu przed wylotem.

Ponadto w zależności jaką linią lotniczą będzie realizowany lot wymagana jest również odpowiednia deklaracja zdrowia dla tych linii.


 

 

CHORWACJA

Polscy turyści w momencie wjazdu na terytorium Republiki Chorwacji zobowiązani są podać: miejsce, w którym będą spędzać urlop, numer telefonu komórkowego, pod którym będą dostępni oraz adres e-mail. Wskazane dane są zbierane w celach epidemicznych. Aby ułatwić te procedury można skorzystać ze specjalnej aplikacji https://entercroatia.mup.hr/, która umożliwia wypełnienie formalności związanych z przekroczeniem granicy online. Aplikacja dostępna jest w języku polskim.

Ponadto w przypadku lotu do Chorwacji w zależności jaką linią lotniczą będzie realizowany lot wymagana jest odpowiednia deklaracja zdrowia.

 
 

 

HISZPANIA

Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym Hiszpania znalazła się na liście krajów objętych tym zakazem. Wyjątek jednak stanowią loty wyczarterowane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia na zlecenie organizatora turystyki lub podmiotu działającego na jego zlecenie. Rozporządzenie traci moc z dniem 15 września br.

W związku z czym wszyscy podróżni przed wjazdem do Hiszpanii są zobowiązani do wypełnienia formularza FCS, który dostępny jest na stronie: www.spth.gob.es lub za pośrednictwem aplikacji mobilnej SPAIN TRAVEL HEALTH-SPTH. Formularz należy wypełnić bezpośrednio przed podróżą, uzyskanie kodu QR jest możliwe dopiero na 48h przed wjazdem do Hiszpanii. Każdy podróżny powinien uzyskać osobny kod QR, obowiązek dotyczy również dzieci, a brak kodu QR może skutkować odmową przyjęcia na pokład.

Ponadto w zależności jaką linią lotniczą będzie realizowany lot wymagana jest również odpowiednia deklaracja zdrowia dla linii lotniczych.

 

 

ALBANIA

Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym Republika Albanii znalazła się na liście krajów objętych tym zakazem. Wyjątek jednak stanowią loty wyczarterowane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia na zlecenie organizatora turystyki lub podmiotu działającego na jego zlecenie. Rozporządzenie traci moc z dniem 15 września br.

Wszyscy podróżni przed wjazdem do Albanii są zobowiązani do wypełnienia formularza Lokalizacyjnego. Każdy pasażer powinien mieć osobny formularz – w imieniu nieletnich, formularz wypełnia pełnoletni uczestnik, pod opieką którego nieletni podróżują. Wypełnione i podpisane formularze są zbierane przez personel pokładowy w trakcie lotu, a następnie przekazywane władzom lotniska w Tiranie.

Ponadto w zależności jaką linią lotniczą będzie realizowany lot wymagana jest również odpowiednia deklaracja zdrowia dla tych linii.

 

 

WŁOCHY – SYCYLIA

Wszyscy podróżujący na Sycylię do 30.09.2020 muszą obowiązkowo zarejestrować się przed wyjazdem za pośrednictwem platformy Sicilia Si Cura. Platforma dostępna jest w dwóch wariantach:

- Strona internetowa z instrukcją do samodzielnej rejestracji (w j. angielskim) to: https://siciliasicura.costruiresalute.it/welcome

- Bezpłatna aplikacja “SiciliaSiCura” dostępna na telefony z systemem IOS w sklepie App Store i z systemem Android w sklepie Google Play

 

WŁOCHY – SARDYNIA

Wszyscy podróżni przed przylotem na Sardynię są zobowiązani do uzyskania kodu QR za pośrednictwem formularza Sardegna Sicura, który dostępny jest na stronie: https://sus.regione.sardegna.it/sus/covid19/regimbarco/init?lang=en. Kod QR można również uzyskać za pomocą bezpłatnej aplikacji mobilnej „Sardegna Sicura”. Uzyskanie kodu QR jest możliwe na 48h przed przylotem na Sardynię. Wcześniej można wypełnić formularz, ale bez możliwości otrzymania kodu QR. Osoby nieletnie nie są zwolnione z obowiązku posiadania kodu QR.

 

WŁOCHY – KALABRIA

Wszyscy podróżujący na Kalabrię muszą obowiązkowo zarejestrować się przed wyjazdem za pośrednictwem strony internetowej: http://www.emergenzacovid.regione.calabria.it

 

 

 

CYPR

Wszyscy podróżni przed wjazdem na Cypr z kraju oznaczonego kategorią B (w tym Polska) muszą okazać negatywny wynik testu na obecność koronawirusa wykonany nie wcześniej niż 72 godziny przed podróżą.

Ponadto turyści są zobowiązani do uzyskania przepustki Cyprus Flight Pass (CFP), uprawniającej do odbycia lotu na Cypr. Przepustka dostępna jest na stronie: https://cyprusflightpass.gov.cy/. Po wypełnieniu formularza podróżny otrzyma maila z przepustką Cyprus Flight Pass, którą należy wydrukować i okazać na lotnisku w check-in. Formularz można wypełnić w dowolnym czasie i zapisać jako wersję roboczą, jednak wysłanie i finalizacja procesu jest możliwe dopiero na 24 godziny przed wjazdem na Cypr.

 

 

PORTUGALIA – MADERA

Rząd Autonomicznego Regionu Madery od 1 lipca br. wprowadził wymóg testów na COVID-19. Podróżni przybywający na Maderę mogą z tego obowiązku wywiązać się na dwa sposoby:

1. Okazać służbom lotniskowym na Maderze negatywny wynik testu RT-PCR na COVID-19 wykonanego na własny koszt nie wcześniej niż 72 godz. przed wylotem ze swojego miejsca zamieszkania i podpisać specjalną deklarację. Dokument potwierdzający negatywny wynik testu musi być w języku angielskim lub portugalskim.

2. Poddać się testowi na COVID-19 na lotnisku po przylocie. Test jest wykonany na koszt Rządu Madery, a cała procedura wykonania testu nie powinna trwać dłużej niż 1h.

Ponadto na 24-48 h przed przybyciem na Maderę podróżni powinni wypełnić formularz dostępny na stronie https://madeirasafe.com/#/login.

 
 

 

TURCJA

Podróżny udający się do Turcji drogą lotniczą powinien mieć ze sobą wypełniony i podpisany formularz PIF w wersji papierowej. W imieniu nieletnich, formularz wypełnia pełnoletni uczestnik, pod opieką którego nieletni podróżują. Wypełniony przez pasażerów formularz zostanie odebrany podczas lotu przez personel pokładowy.

W zależności jaką linią lotniczą będzie realizowany lot wymagana jest również odpowiednia deklaracja zdrowia dla linii lotniczych.

 

 

TUNEZJA

Rząd tunezyjski wydał specjalne zezwolenia dla turystów przylatujących z Polski, dzięki któremu mogą wjechać do Tunezji bez obowiązku przedstawienia negatywnego wyniku testu RT-PCR na Covid-19. Z obowiązku okazania negatywnego wyniku testu zwolnieni są podróżni, którzy wykupili pakiet turystyczny, w ramach którego mają przelot w obie strony, transfer lotnisko-hotel-lotnisko i pobyt w hotelu na pełny okres od przylotu do lotu powrotnego (w przypadku pozostałych pasażerów, którzy kupili tylko bilety lotnicze („flight only”), podczas odprawy przy stanowisku check-in muszą przedstawić negatywny wynik testu Covid-19).

Przy stanowisku odprawy na lotnisku konieczne jest posiadanie vouchera hotelowego ważnego przez cały okres pobytu w Tunezji. Ponadto obowiązkowe jest również wydrukowanie i wypełnienie Deklaracji Zdrowia, którą należy okazać podczas odprawy check-in oraz na prośbę władz Tunezji na lotnisku po wylądowaniu.

Przed wylotem klienci proszeni są również o wypełnienia Formularza Podróżnego: https://app.e7mi.tn (na chwilę obecną wypełnienie formularza nie jest obowiązkowe, ponieważ strona jest w fazie testów).

 

 

EGIPT

Z dniem 1 września 2020 r. podróżni przybywający do Egiptu zobowiązani są posiadać zaświadczenie wykonania testu RT-PCR z wynikiem negatywnym. Test powinien być wykonany 72 godziny przed planowanym lotem do Egiptu. Obowiązek wykonania testu nie obejmuje dzieci w wieku do 6 lat.

Alternatywą dla Turystów nieposiadających odpowiedniego certyfikatu potwierdzającego negatywny wynik testu na koronawirusa jest możliwość poddania się badaniom w kierunku COVID-19 na lotnisku po przylocie do Egiptu. Koszt badania to 30 USD/os. Należy się jednak liczyć z izolacją do momentu uzyskania wyniku i ewentualną kwarantanną w przypadku uzyskania wyniku pozytywnego.

W zależności jaką linią lotniczą będzie realizowany lot wymagana jest również odpowiednia deklaracja zdrowia dla linii lotniczych.