Bezpieczne wakacje

 BEZPIECZNE WAKACJE
Aktualne wytyczne, obostrzenia oraz wymagane dokumenty przed wylotem

 

 

NA LOTNISKU:

 -wstęp do terminala mają tylko osoby podróżujące oraz pracownicy lotniska (osoby towarzyszące muszą pozostać na zewnątrz)

  -osoby wykazujące symptomy choroby COVID-19 nie powinny w ogóle przybywać na lotnisku. Jeśli służby lotniskowe będą miały uzasadnione podejrzenia co do stanu zdrowia pasażera, będą mogły go skierować na dodatkową kontrolę lekarską, w specjalnie przeznaczonych do tego pomieszczeniach

 -zalecenie przestrzegania podstawowych form zachowania higieny takich jak:

  - częste mycie rąk

  - noszenie maseczek ochronnych przez cały czas pobytu w terminalu lotniska (z wyjątkiem kontroli bezpieczeństwa), jak również na pokładzie samolotu

  - zachowanie dystansu 1,5m między osobami, tam gdzie będzie to możliwe

  -stosowanie skanerów termalnych aby wykryć potencjalnie chore osoby, które mogą być nosicielami koronawirusa, jeszcze przed wpuszczeniem ich na pokład samolotu

 

 

 

WYSPY KANARYJSKIE

Wszyscy podróżni przed wjazdem do Hiszpanii są zobowiązani do wypełnienia formularza FCS, który dostępny jest na stronie: www.spth.gob.es lub za pośrednictwem aplikacji mobilnej SPAIN TRAVEL HEALTH-SPTH. Formularz należy wypełnić bezpośrednio przed podróżą (na 48h przed wjazdem do Hiszpanii) aby każdy podróżny otrzymał osobny kod QR. Kod QR – wydrukowany lub na ekranie urządzenia mobilnego – należy okazać podczas odprawy check-in oraz po wylądowaniu na lotnisku docelowym.


 

 

Osoby podróżujące na Wyspy Kanaryjskie z krajów wysokiego ryzyka, w z tym z Polski, zobowiązane są do posiadania negatywnego wyniku testu RT-PCR na obecność Covid-19.

 

-Test musi być wykonany nie wcześniej niż 72 godziny przed przylotem do Hiszpanii.

 

-dzieci, które nie ukończyły 6 lat są zwolnione z obowiązku okazania negatywnego wyniku testu w kierunku COVID-19

 

 

-Zaświadczenie o negatywnym wyniku testu musi być sporządzone w języku angielskim lub hiszpańskim.

 

-Obowiązek sprawdzenia wyniku testu spoczywa na miejscach zakwaterowania tj. sprawdzane będą przez pracowników hoteli, apartamentów itd. lub mogą być sprawdzane w Polsce przed wylotem.

-Wynik testu powinien zawierać: datę i czas wykonania testu, dane osoby testowanej, dane jednostki wykonującej badanie i oczywiście informację o negatywnym wyniku test.

 

 

 

MADERA i PORTO SANTO

Wszyscy podróżni są zobowiązani na 24-48 h przed przybyciem na Maderę  oraz Porto Santo do wypełnienia formularza dostępnego na stronie https://madeirasafe.com/#/login  

Rząd Madery wprowadził wymóg testów na COVID-19. Obowiązek ten można spełnić na 2 sposoby:

1) okazać służbom lotniskowym na Maderze negatywny wynik testu RT-PCR na COVID-19 wykonanego na własny koszt nie wcześniej niż 72 godz. przed wylotem ze swojego miejsca zamieszkania i podpisać specjalną deklarację. Dokument potwierdzający negatywny wynik testu musi być w języku angielskim lub portugalskim.

2) Poddać się testowi na COVID-19 na lotnisku po przylocie. Test jest wykonany na koszt Rządu Madery, a cała procedura wykonania testu nie powinna trwać dłużej niż 1h. Na wynik podróżny oczekuje w zarezerwowanym hotelu w czasie nie dłuższym niż 12 godzin.

 

 

Podróżni udający się na Maderę, którzy w przeciągu ostatnich 90 dni przeszli COVID-19 (ozdrowieńcy) oraz ci, którzy przyjęli dwie dawki szczepionki i od drugiej dawki minęło co najmniej 7 dni, są zwolnieni z testów PCR po okazaniu dokumentu (w j. angielskim lub j. portugalskim) potwierdzającego przyjęcie szczepionek lub przebycie choroby.

 

 
 

 

MALTA

Wszyscy podróżni udający się na Maltę mają obowiązek okazać służbom lotniskowym negatywny wynik testu RT-PCR na COVID-19 wykonanego na maksymalnie 72 godz. przed planowanym wylotem. Czas liczony jest od momentu pobrania próbek do godziny planowanego wylotu. Dokument potwierdzający negatywny wynik testu musi być w języku angielskim.

 

Dodatkowo, każdy z podróżnych może zostać poproszony o poddanie się testowi na COVID-19 na lotnisku po przylocie. Test wykonywany po wylądowaniu jest wykonany na koszt Rządu Malty, a cała procedura wykonania testu nie powinna trwać dłużej niż 1 godz.

 

 

Po przyjeździe na Maltę wszyscy podróżni są proszeni o wypełnienie deklaracji o miejscu pobytu przez ostatnie 14 dni (kraj) i deklaracji z adresem, pod jakim będą przebywać na Malcie, w celu ułatwienia kontaktu w przypadku ew. wykrycia zakażenia COVID-19 wśród pasażerów samolotu lub statku, którym przybyli na Maltę.

 

 

 

 

EGIPT

Przed przylotem do Egiptu obowiązkiem każdego podróżnego jest uzupełnienie formularza lokalizacyjnego (forma papierowa).

 


 

Wszyscy podróżujący do Egiptu zobligowani są do okazania negatywnych wyników testów PCR na COVID-19. Badanie powinno być przeprowadzone w okresie 72 godzin przed planowanym wjazdem do Egiptu. Regulacje te nie obejmują dzieci w wieku do 6 lat. Turyści, których portem docelowym jest Hurghada, Marsa Alam, Szarm El-Szejk lub Taba, nie posiadający odpowiedniego certyfikatu potwierdzającego negatywny wynik testu na koronawirusa, mogą odpłatnie (30 USD za osobę) wykonać test PCR na egipskim lotnisku (część biur podróży pokrywa ten koszt).

 

 

 

 

TURCJA

Wszyscy pasażerowie przybywający do Turcji drogą powietrzną, lądową lub morską, są zobowiązani do przedstawienia negatywnych wyników testów PCR wykonanych w ciągu ostatnich 72 godzin przed przybyciem do Republiki Turcji.

 

 

Podróżny udający się do Turcji drogą lotniczą powinien mieć ze sobą wypełniony i podpisany formularz PIF w wersji papierowej. W imieniu nieletnich, formularz wypełnia pełnoletni uczestnik, pod opieką którego nieletni podróżują. Wypełniony przez pasażerów formularz zostanie odebrany podczas lotu przez personel pokładowy.

 

 

 

 

TUNEZJA – DJERBA

Rząd tunezyjski wydał specjalne zezwolenia dla podróżnych przylatujących z Polski i Czech, dzięki któremu mogą wjechać do Tunezji bez obowiązku przedstawienia negatywnego wyniku testu RT-PCR na COVID-19. Z obowiązku okazania negatywnego wyniku testu na COVID-19 zwolnieni są podróżni, którzy wykupili pakiet turystyczny, na który składa się: przelot w 2 strony, transfer: lotnisko-hotel-lotnisko, pobyt w hotelu na pełny okres od przylotu do lotu powrotnego.

 

 

 

 

 

WYSPY ZIELONEGO PRZYLĄDKA

Podróżni przybywający na Wyspy Zielonego Przylądka zobowiązani są posiadać zaświadczenie (koniecznie w języku angielskim lub portugalskim) o negatywnym wyniku testu na COVID-19.

Maksymalnie 72 godz. przed wylotem należy wykonać test RT-PCR lub antygenowy (obowiązek dotyczy wszystkich podróżnych, którzy ukończyli 7. rok życia).

 

 

Przed rozpoczęciem podróży należy również wypełnić i wydrukować formularz zdrowia.

 

 

Do odprawy i wejścia na pokład samolotu, poza ważnym paszportem, należy posiadać:

-zaświadczenie o negatywnym wyniku testu na COVID-19 (RT-PCR lub antygenowy)

-dokument podróży lub nazwę hotelu w czasie pobytu

 


 

Ponadto zaleca się posiadanie ubezpieczenia KL/NNW, które swym zakresem obejmuje również ryzyka związane z COVID-19.

 

 

Klienci przybywający na Wyspy Zielonego Przylądka, u których zostaną stwierdzone objawy wskazujące na zakażenie COVID-19 (gorączka, uporczywy kaszel, trudności w oddychaniu lub inne objawy grypopodobne) będą mieli wykonywany test na COVID-19. Koszt (pokrywany przez Klientów) to odpowiednio ok.: 100 EUR za test RT-PCR lub ok. 20 EUR za test antygenowy. Osoby oczekujące na wynik testu przebywają w izolacji, w certyfikowanym ośrodku wskazanym przez służby sanitarne Wysp Zielonego Przylądka.

 

 

 


 

DOMINIKANA

 

Dla podróżnych udających się do Republiki Dominikany został zniesiony obowiązek okazywania negatywnego wyniku testu w kierunku COVID-19. Zamiast tego, na lotnisku 3-10% losowo wybranych podróżnych oraz wszyscy podróżni z objawami zostają poddani szybkiemu testowi w kierunku COVID-19.

 

 

 

Ponadto każdy podróżny ma obowiązek wypełnić Oświadczenie podróżnego o stanie zdrowia – forma papierowa obowiązuje do 31.12.2020.

 

Od 1.01.2021 podróżni będą zobowiązani do wypełnienia formularza wyłącznie w formie elektronicznej. Formularz jest dostępny pod linkiem: https://eticket.migracion.gob.do . Formularz należy wypełnić przy wjeździe oraz przy wyjeździe, system wygeneruje dwa kody QR, które zostaną zeskanowane przez władze w punkcie wjazdu i wyjazdu. Na lotniskach na Dominikanie dostępny jest bezpłatny internet – pasażerowie, którzy nie wypełnią formularza przed wylotem będą mogli zrobić to po przylocie. Aby skrócić czas procedury przylotu, zalecamy wypełnienie formularza 72 godziny przed podróżą, wydrukowanie lub zrobienie zrzutu ekranu z kodem QR, który należy mieć przy sobie przed wylotem.

 

 

 

 

 

KUBA

 

Od 10.01.2021 wszyscy podróżni udający się na Kubę są zobowiązani okazać negatywny wynik testu RT-PCR w kierunku COVID-19 na lotnisku w Polsce, przed wejściem na pokład samolotu. Test należy wykonać na maksymalnie 96 h przed wylotem z Polski (czas liczony jest od momentu pobrania próbek do godziny planowanego startu zgodnie z dokumentem podróży).

 

 

Ponadto na Kubie wykonywane będą testy przy przylocie: test jest obowiązkowy i bezpłatny – będzie wykonany na koszt rządu kubańskiego.

 

                                           

Po przylocie na Kubę należy wypełnić deklarację zdrowia (Declaración de Sanidad del Viajero). Formularze rozdawane są na pokładzie samolotu lub na lotnisku docelowym po wylądowaniu. Wyniki testów wykonanych w Polsce przed wylotem nie będą brane pod uwagę.

 

 

Każdy podróżny wjeżdżający na Kubę zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie KL/NNW, które swym zakresem obejmuje również ryzyka związane z COVID-19. Weryfikacja odbywa się na lotnisku docelowym po wylądowaniu. Pasażer, który nie wykupił ubezpieczenia wcześniej, jest zobowiązany do opłacenia odpowiedniej polisy na miejscu – koszt 30 EUR/os.

 

 


 

 

 

MEKSYK

Od początku pandemii Covid-19 Meksyk pozostawił otwarte swoje granice lotnicze. Przy wjeździe do Meksyku nie ma obowiązku okazania negatywnego wyniku testu na COVID-19.

 

 

 

Podróżni zobowiązani są do wypełnienia Deklaracji Zdrowia (CUESTIONARIO DE IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO EN VIAJEROS) w formie online pod linkiem: https://afac.hostingerapp.com/

Formularz należy wypełnić przed wylotem z Polski po dokonaniu odprawy, gdy znany jest już numer siedzenia w samolocie. Większość linii lotniczych udostępnia możliwość dokonania odprawy online. Po wypełnieniu formularza otrzymuje się kod QR, który wydrukowany lub w wersji elektronicznej należy okazać po wylądowaniu na lotnisku w Meksyku.

 

 

 

 

 

 

ZANZIBAR

Testy nie są wymagane.

 


 

 

 

KENIA

Każdy podróżny zobowiązany jest do rejestracji online oraz otrzymanie kodu QR na stronie: https://ears.health.go.ke/airline_registration/

 

 

Istnieje obowiązek wykonania testu PCR na COVID-19 na 96 h przed przylotem do Kenii.

 

 
 

 
 

ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE

Wszystkie osoby podróżujące z Polski do Zjednoczonych Emiratów Arabskich (z wyjątkiem dzieci do 2 roku życia), muszą posiadać zaświadczenie potwierdzające ujemny wynik testu PCR w kierunku COVID-19, aby wejść na pokład samolotu. Wynik testu musi być wystawiony w języku angielskim i wykonany nie więcej niż 96 godzin przed wylotem.

 

 

Konieczne wypełnienie formularza o stanie zdrowia oraz pobranie na smartfon aplikacji mobilnej COVID-19 DXB APP i zarejestrowanie tam swoich danych.

 

 

 

OMAN

 

Wszyscy podróżni przyjeżdżający do Omanu, bez względu na długość pobytu, w związku z pandemią COVID-19 muszą spełnić przed wjazdem wymagania, ustanowione przez lokalne władze:

 

 

 

Każdy podróżny jest zobowiązany posiadać ubezpieczenie, które zakresem ochrony obejmuje ryzyka związane z COVID-19 przez okres co najmniej jednego miesiąca. Standardowo w cenie wliczone jest ubezpieczenie Itaka Simple, które nie obejmuje COVID-19.

 

                        

 

Polscy obywatele są upoważnieni do 10-dniowego pobytu w Omanie bez wizy. Polscy obywatele są upoważnieni do 10-dniowego pobytu w Omanie bez wizy. Klienci jednak na ten moment będą otrzymywali bezpłatna wizę turystyczną na miejscu w Salalah. Tym samym nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja w systemie evisa. Na lotnisku docelowym należy okazać dokument podróży potwierdzający rezerwację hotelu oraz lotu powrotnego, dlatego Klient powinien mieć dokument w łatwo dostępnym miejscu.

 

Każdy podróżny ma obowiązek pobrać i zainstalować aplikację Tarassud+, która jest dostępna za pośrednictwem Android Play Store lub Apple App Store.

 

 

 

Po przylocie na lotnisku należy okazać uzupełniony Formularz Rejestracji Podróżnego (TRF) wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty (OMR 25). Należy zachować kopię dowodu zapłaty, ponieważ trzeba go okazać przy kontroli imigracyjnej wraz z dokumentem podróży.

 

Podczas wypełniania TRF konieczne jest podanie omańskiego numeru telefonu w celach kontaktowych na wypadek pozytywnego wyniku testu (klienci mogą wskazać numer udostępniony przez Organizatora do lokalnego kontrahenta).

 

 

 

Wszyscy podróżni w wieku od 16 lat wjeżdżający do Omanu, bez względu na państwo pochodzenia, muszą poddać się testowi PCR (wymaz z nosa). Stanowiska pobierania wymazów PCR znajdują się za kontrolą imigracyjną, a przed halą odbioru bagażu. Po poddaniu się testowi można odebrać swój bagaż i rozpocząć wakacje. Wyniki testu PCR są dostępne do 24 godzin za pośrednictwem aplikacji Tarassud+, którą każdy wjeżdżający podróżny powinien zainstalować lub na stronie: https://covid19.emushrif.om/traveler/login

 

Na wynik testu oczekuje się w zarezerwowanym pokoju hotelowym. Wynik należy sprawdzić samodzielnie za pośrednictwem aplikacji Tarassud+.

 

W przypadku pozytywnego wyniku testu podróżny musi poddać się ścisłej samoizolacji w swoim zarezerwowanym pokoju hotelowym przez 14 dni, ponosząc samodzielnie wszystkie związane z tym koszty.

 

                                                                                                        

 

Dzieci do 15 roku życia są zwolnione z obowiązku poddania się testowi PCR i noszenia bransoletki.

 

 

 

 

MALEDIWY

Konieczne jest wypełnienie deklaracji zdrowia najpóźniej na 24h przed przybyciem na stronie https://imuga.immigration.gov.mv/ethd/create

 

 
 

Należy wykonać test PCR nie więcej niż 96 h przed wylotem i dokument potwierdzający negatywny wynik zabrać ze sobą. Wymagane jest posiadanie dokumentu w języku angielskim.